HTML Nediir?

 

HTML (Hypertext Markup Language), web sayfalarının yapılandırılmasını ve düzenlenmesini sağlayan bir işaret dili veya metin belirtme dilidir. HTML ile web sayfaları oluşturulur, içerikleri düzenlenir ve görsel olarak zenginleştirilir.

HTML, ilk olarak Tim Berners-Lee tarafından 1989’da geliştirildi. HTML’in amacı, internet üzerindeki belgelerin farklı bilgisayarlar arasında paylaşılabilmesini ve görüntülenebilmesini sağlamaktır. Bu amaçla, HTML belgeleri metin, grafik, bağlantılar ve diğer medya öğeleri gibi çeşitli bileşenler içerebilir.

HTML, basit bir sözdizimi kullanır. Bir HTML belgesindeki bileşenler, etiketler ve içerikleri arasındaki ilişkiler kullanılarak tanımlanır. Etiketler, bir bileşenin başlangıcını ve sonunu belirler ve bazı etiketler içeriklerine veya özniteliklerine sahip olabilirler. Öznitelikler, bir etiketin bir bileşenin özelliklerini belirtmesine olanak tanır.

HTML, herhangi bir metin editörü veya kod editörü kullanılarak yazılabilir. HTML kodu, bir web tarayıcısı tarafından yorumlanarak web sayfası olarak görüntülenir. Web tarayıcıları, HTML kodunu okur ve sayfayı düzenler, renklendirir, görüntüler ve etkileşimli özellikler ekler.

HTML, web geliştirme için temel bir bileşendir. Web tasarımcıları ve geliştiricileri, HTML’i kullanarak web sayfalarını oluşturur ve diğer web teknolojileriyle birleştirirler. HTML, CSS ve JavaScript gibi diğer web teknolojileriyle birleştirilerek, modern, etkileşimli ve görsel olarak zengin web sayfaları ve uygulamaları oluşturulabilir.

Bir cevap bırakın